Ders-6: İtalyanca Sayılar

Dersin İçeriği

Bu dersi bitirdiğinizde İtalyanca sayma sayılar ile sıra sayıları öğrenecek ve çok basamaklı sayıları okuyabileceksiniz. Burada sayıların yalnızca yazılışları üzerinde durulmuş, nasıl okundukları gösterilmemiştir. Eğer telaffuz kurallarına göz atmak isterseniz Ders-1 ve Ders-2yi tekrar edebilirsiniz.

İtalyanca Sayma Sayılar

İtalyanca’da Sayma Sayılar 1‘den 19‘a kadar aşağıda gösterildiği gibidir:

SAYI YAZILIŞI SAYI YAZILIŞI
0 Zero 10 Dieci
1 Uno 11 Undici
2 Due 12 Dodici
3 Tre 13 Tredici
4 Quattro 14 Quattordici
5 Cinque 15 Quindici
6 Sei 16 Sedici
7 Sette 17 Diciassette
8 Otto 18 Diciotto
9 Nove 19 Diciannove

Türkçe’de sıra sayılar 10‘ dan sonra bir düzen içerisinde ilerlemektedir. Örneğin 12-on iki, 15-on beş, 18-on sekiz olarak okunur. İtalyanca’da ise bu düzen 20‘den sonra başlar. Yani 2-due iken 12-diecidue değil, dodici’dir. Fakat 22 sayısının yazılışı venti due dir. Bu kural aynı İngilizce’deki gibidir. Orada da 2-two, 12-twelve, 22-twenty two’dur.

Aşağıdaki tabloda ise 20 ile 90 arasındaki sayılar gösterilmiştir:

SAYI YAZILIŞI SAYI YAZILIŞI
20 Venti 60 Sessanta
30 Trenta 70 Settanta
40 Quaranta 80 Ottanta
50 Cinquanta 90 Novanta

Aşağıdaki tabloda 21 ile 39 arasındaki sayıların yazılışları gösterilmiştir:

SAYI YAZILIŞI SAYI YAZILIŞI
21 Ventuno 31 Trentuno
22 Ventidue 32 Trentadue
23 Ventitre 33 Trentatre
24 Ventiquattro 34 Trentaquattro
25 Venticinque 35 Trentacinque
26 Ventisei 36 Trentasei
27 Ventisette 37 Trentasette
28 Ventotto 38 Trentotto
29 Ventinove 39 Trentanove

Açıklama: 21 ve 28 sayıları “ventiuno” yada “ventiotto” olarak değil, kural dışı olarak olarak “ventuno” ve “ventotto” olarak yazılır. Aynı şey 31 ve 38 sayıları için de geçerlidir. Burada görüldüğü gibi “i” harfi düşmüştür. Bunun nedeni “venti”‘nin son harfinin ve “uno”‘nun ilk harfinin sesli harf olması, bundan dolayı bu tür birleşmelerde sesli harflerden bir tanesinin düşmesidir. Bu ayrıntı, ilerleyen derslerde de görüleceği üzere İtalyanca’da sıklıkla karşılaşılan bir durumdur.

Aşağıdaki tabloda 41 ile 99 arasındaki bazı sayıların nasıl yazıldığı gösterilmiştir. Yukarıdakilerle birlikte bu tabloyu tam olarak kavrayabilirseniz 1 ile 99 arasındaki tüm sayıları yazıp okuyabilirsiniz.

SAYI YAZILIŞI SAYI YAZILIŞI
44 Quarantaquattro 79 Settantanove
56 Cinquantasei 82 Ottantadue
63 Sessantatre 98 Novantotto

100 ve daha büyük sayılar aşağıda gösterildiği gibidir:

SAYI YAZILIŞI SAYI YAZILIŞI
100 Cento 4.000 Quattromila
200 Duecento 10.000 Diecimila
300 Trecento 100.000 Centomila
1.000 Mille 1.000.000 Un Milione
2.000 Duemila 2.000.000 Due Milioni
3.000 Tremila 1.000.000.000 Un Miliardo

Açıklama: İtalyanca’da “1oo” sayısı “cento” dur. Eğer 200, 300, 400 gibi sayıları söylemek istersek “cento” nun önüne due, tre, quattro gibi rakamları getiririz. Buradaki mantık Türkçe’dekiyle aynıdır. 1000‘li sayılar biraz kuralsızdır. Bin sayısı “mille” iken 2.000‘den sonra “mila” kullanılır. 3.000, 4.000 veya 5.000 gibi sayıları kullanmak istersek aynı yüzlü sayılarda olduğu gibi “mila” nın önüne tre, quattro veya cinque gibi rakamları getiririz.

Çok Basamaklı Sayma Sayıların Yazılış Kuralları

İtalyanca’da büyük sayıların yazılmasının kuralı aynı Türkçe’de olduğu gibidir. Örneğin 1989 sayısını okurken ya da harflerle yazarken önce bin sonra dokuz ardından yüz sonrasında seksen ve dokuz şeklinde ifade ederiz. Bu kural İtalyancada’da geçerlidir. Aşağıdaki örnekleri inceleyelim:

SAYI YAZILIŞI SAYI YAZILIŞI
424 Quattro cento venti quattro 42.889 Quaranta due mila otto cento ottanta nove
572 Cinque cento settanta due 80.743 Ottanta mila sette cento quaranta tre
1914 Mille nove cento quattordici 640.300 Sei cento quaranta mila tre cento
7972 Sette mila nove cento settanta due 7.545.233 Sette millioni cinque cento quaranta cinque mila due cento trenta tre

 

İtalyanca Sıra Sayıları

Sıra sayılar birinci, ikinci, üçüncü gibi başlayarak devam eden sayılardır. Belli başlı olanları aşağıdaki tabloda gösterildiği gibidir:

SAYI YAZILIŞI SAYI YAZILIŞI
Birinci Primo Yirminci Ventesimo
İkinci Secondo Yirmi birinci Ventunesimo
Üçüncü Terzo Yirmi ikinci Ventiduesimo
Dördüncü Quarto Otuzuncu Trentesimo
Beşinci Quinto Kırkıncı Quarantesimo
Altıncı Sesto Ellinci Cinquantesimo
Yedinci Settimo Yetmişinci Settantesimo
Sekizinci Ottavo Sekseninci Ottantesimo
Dokuzuncu Nono Doksanıncı Novantesimo
Onuncu Decimo Yüzüncü Centesimo
On birinci Undicesimo İki yüzüncü Duecentesimo
On ikinci Dodicesimo Bininci Millesimo
On üçüncü Tredicesimo İki bininci Duemillesimo
On dördüncü Quattordicesimo Milyonuncu Milionesimo
On beşinci Quindicesimo Milyarıncı Miliardesimo

Gerek sayma sayılar, gerekse sıra sayılar geniş kullanım alanlarına sahip oldukları için iyi öğrenilmesi gereken konulardır. Örneğin yaş söylerken, saat söylerken veya kaçıncı katta oturduğumuzdan bahsederken hep bunlardan faydalanırız.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir