İtalyanca Hakkında & İtalyanca Nasıl Bir Dildir?

İtalyanca Hakkında Genel Bilgiler

İtalyancayı yeni öğrenmeye başlayanların İtalyanca hakkında merak ettiği en temel konu İtalyanca’nın nasıl bir dil olduğudur. Bu soruya bir cümle ile cevap verilecek olursa, İtalyanca biz Türkler için telaffuz açısından kolay ama gramer açısından zor bir dildir. İtalyanca öğrenmek isteyenler için gramer kuralları yönüyle ortaya çıkan en temel zorluk, İtalyanca dil bilgisi kurallarının çok sayıda ezber içermesi ve bunların öğrenilmesinin ve pekiştirilmesinin zamana yayılıyor olmasıdır. Eğer düzenli bir şekilde çalışılır ve yeterli tekrar yapılırsa İtalyanca dili keyifli bir biçimde öğrenilebilir.

Bu sitede İtalyanca’yı en baştan kendi kendisine öğrenmek isteyen ya da belirli bir temeli olan arkadaşların öğrenim süreçlerine destek verecek kapsamlı İtalyanca dersleri bulunacaktır. Özellikle son dönemlerde bu dili öğrenmeye olan ilginin artması, piyasada bulunan kitapların veya internetten İtalyanca öğreten kaynakların sayısının sınırlı olması, İtalya’da okumak veya çalışmak isteyenlerin sayısının artması veya değişik amaçlar için İtalyanca’yı öğrenmek isteyenlere yardımcı olabilmek arzusu, bu sitenin hazırlanmasını ortaya çıkaran nedenler olmuştur.

İtalyanca derslerine başlamadan önce İtalyanca’nın genel özelliklerinin bilinmesi önem arz etmektedir. Burada maddeler halinde belirtilen özellikler özellikle İtalyanca’nın temeli sayılan ilk derslerin de bir özetini oluşturmaktadır.

Eğer İtalyanca’yı iyi bir şekilde öğrenirseniz İspanyolca ve Fransızca dillerine çok kolay bir biçimde geçiş yapabilirsiniz.

İtalyanca Okunuş ve Yazılış Kuralları

1- En başta da söylendiği gibi İtalyanca okunuş ve yazılış kuralları açısından Türkçe’ye çok benzemektedir. Bazı harfler ve harf gruplarının kullanımından ortaya çıkan istisnai durumlar hariç genel anlamda okunduğu gibi yazılmakta ve yazıldığı gibi okunmaktadır. Örneğin Volere (istemek), Parola (kelime), Settimo (yedinci) ve Libro (kitap) gibi birçok kelime vurgular hariç hem Türkçe’de hem İtalyanca’da aynı şekilde yazılır ve okunur.

2- İtalyanca’da, kelime içinde bulunan tüm harfler okunurlar (daha sonra bahsedilecek “h” harfinin özel durumu ya da inceltme ve kalınlaştırma harfleri gibi istisnai durumlar haricinde). Örneğin Parlare (konuşmak) kelimesinin içindeki tüm harfler aynı Türkçe’deki gibi okunur. Bu husus İngilizce telaffuz kuralları ile karşılaştırıldığında biz Türkler için kolaylıklar meydana getirmektedir. İngilizce’de bilindiği üzere çoğu kelimenin yazılış ve okunuşu birbirinden farklıdır ve çok sayıda yazılış ve okunuş kuralı istisnası bulunmaktadır.

İtalyanca’da Cümle Yapısı

3- İtalyanca’da cümle dizini Özne-Fiil-Fiil Sonrası şeklindedir. Bu yapısal özellik, fiilin sonda olduğu Türkçe’den farklı olarak İngilizce ile benzeşmektedir.

4- İtalyanca’da fiil çekimleri Türkçe’de olduğu gibi şahıslara ve zamanlara göre farklılık gösterir. Örneğin “Bulmak” fiilinin Türkçe’de şimdiki zamandaki çekimi şahıslara göre; buluyorum, buluyorsun, buluyor, buluyoruz, buluyorsunuz ve buluyorlar şeklindedir. Geçmiş zamanda ise buldum, buldun, buldu, bulduk, buldunuz ve buldular şeklinde çekilir. Benzer şekilde bulmak fiilinin İtalyanca karşılığı olan “Trovare” fiili şimdiki zamanda şahıslara göre; trovo, trovi, trova, troviamo, trovate, trovano şeklinde, geçmiş zamanda ise ho trovato, hai trovato, ha trovato, abbiamo trovato, avete trovato ve hanno trovato şeklinde çekilir.

5- Bu özelliğinden dolayı Türkçe’de olduğu gibi İtalyanca’da da, şahıs zamiri kullanılmadan eylemenin kimin yaptığı anlaşılır. Örneğin “okula gidiyorum” cümlesinden fiili gerçekleştirenin “ben”, “okula gidiyorsun” cümlesinden ise “sen” olduğu anlaşılır. Yani cümleye ben ve sen ifadelerini eklemek zorunlu değildir. Aynı şekilde İtalyanca’da ben anlamına gelen “io” veya sen anlamına gelen “tu” cümleye koyulmadan da eylemi yapan kişi anlaşılır. Örneğin “vado a scuola” ben okula gidiyorum demek iken “vai a scuola” sen okula gidiyorsun anlamına gelir.

6- Türkçe ve İtalyanca açısından benzeşen bu durum İngilizce grameri açısından farklılık gösterir. Mesela “gidiyor” ifadesini belirtmek için kullanılan “going to” yapısı İngilizce’de tek başına kullanılmaz çünkü kimin gidiyor olduğu buradan anlaşılmaz. Onun için “I, You, They” gibi şahıs zamirleri mecburen kullanılmalıdır.

İtalyanca’da Fiiller ve Fiil Çekimleri

7- Türkçe’de mastar halindeki fiillerin sonunda “mek” veya “mak” ekleri bulunur. Gelmek ve koşmak örneklerinde olduğu gibi.  İtalyanca’da ise mastar haldeki fiilerin sonunda üç farklı ek bulunur “are, ere, ire” ekleri. Örneğin Ricordare (hatırlamak), Leggere (okumak), Aprire (açmak) gibi.

8- İtalyanca’da fiiller düzenli ve düzensiz olarak iki kısımda ele alınırlar. İtalyanca’da fiil çekimleri bu üçlü mastar eki ayrımı ile uyum içerisinde belirli kurallara göre yapılıyorsa bu fiiller düzenli fiillerdir. Örneğin şimdiki zamanda “are” bitimli düzenli fiillerin çekimi hep aynıdır. Birinci tekilde çekim yapmak için “are” olan kısım atılır ve kalan kısıma “o” harfi eklenir. Bu durumda parlare (konuşmak) fiili için “parlo” konuşuyorum, pensare (düşünmek) fiili için “penso” düşünüyorum, mangiare (yemek yemek) fiili için “mangio” yemek yiyorum anlamına gelir.

9- Düzensiz fiiller için belirli çekim kuralları yoktur. Onun için bu fiillerin çekimlerini ezberlemek gerekir. Örneğin şimdiki zamanda düzensiz bir fiil olan “Andare” yani gitmek fiilinin birinci tekil şahıs için çekimi “ando” değil “vado” dur. Düzenli ve düzensiz fiiller zamanlara göre de farkılık gösterir. Örneğin şimdiki zamanda düzensiz olan bir fiil geçmiş zamanda ya da gelecek zamanda düzenli bir çekime sahip olabilir.

İtalyanca’da İsimler ve Artikeller

10- İtalyanca’da kelimeler sesli harfle biterler. İsimler, fiiller, sıfatlar ve zarflar bu kurala dahildir. İstisnai olarak İtalyancaya başka dillerden geçen az sayıda kelime sessiz harfle bitebilir. Örneğin “film” veya “sport” gibi.

11- İtalyanca’da isimler erkek ve dişi olarak iki kısıma ayrılır. Erkek isimler istisnalar hariç “o” veya “e” harfiyle biter. Libro (kitap) veya giornale (gazete) gibi. Erkek isimleri çoğul yapmak için son harfleri “i” harfi ile değiştirilir. Libri (kitaplar) ve giornali (gazeteler) gibi. Dişi isimler istisnalar hariç “a” veya “e” harfiyle biter. Casa (ev) veya nave (gemi) gibi. Dişi isimler çoğul yapılırken son harfleri “a” bitimli olanlar “e” harfi ile “e” bitimliler ise “i” harfi ile değiştirilir. Case (evler) ve navi (gemiler) gibi.

12 Yukarıdaki ayrıntı insan isimlerini için de geçerlidir. İstisnalar hariç erkek isimleri “o” bitimlidir. Roberto ve Carlo gibi. Bayan isimleri de genel olarak  “a” bitimlidir. Roberta ve Carla gibi.

13- Bir ismin erkek ya da dişi olmasında mantık aramamak gerekir. Örneğin fiore (çiçek) erkek karakterli bir isimdir. Bu kelime neden erkek, oysa daha dişil bir çağrışımı var dememek lazım. İtalyanca’da bu bu şekilde kabul edildiği için biz de öyle kabul etmeliyiz ve o şekilde öğrenmeliyiz.

14- İtalyanca’da isimlerin artikelleri bulunmaktadır. İsimlerin cinsiyetine ve tekil-çoğul olma durumlarına göre artikeller değişmektedir. Örneğin erkek tekil bir isim olan libro (kitap) için artikel “il” iken, erkek çoğul bir isim olan libri (kitaplar) için artikel “i” dir. Artikeller isimlerle bütün gibidirler. Cümle içerisinde çoğunlukla isimleri artikelleriyle bir arada görürüz. Onun için isimler artikelleriyle birlikte öğrenilmelidir. Yani kitap denilince libro değil il libro anlaşılmalıdır.

İtalyanca’da Sıfatlar

15- İtalyanca’da sıfatlar isimlerin cinsiyetlerine ve tekil ya da çoğul olma durumlarına uygun olarak kullanılırlar. Örneğin “nuovo” sıfatı Türkçe’de yeni anlamına gelmektedir. Erkek tekil bir kelime olan tavolo (masa) ile kullanıldığında yani “yeni masa” denildiğinde “tavolo nuovo” şeklinde bir karşılığı olur. Görüldüğü gibi sıfatın son harfi ismin son harfine göre şekillenir. “Yeni masalar” demek için “tavoli nuovi” kullanılır. Dişi bir isim olan macchina (araba) için “yeni araba” derken “macchina nuova”, “yeni arabalar” derken ise “macchine nuove” şeklinde söyleriz.

İtalyanca’da Zamanlar

16- İtalyanca’da zamanlar İngilizcedeki kadar karmaşık değildir. İtalyanca’da geniş zaman ve şimdiki zaman ayrımı yoktur ve Tempo Presente olarak tek bir zamandır. Şu anda yapılan işler ile genelde her zaman yapılan işler bu zamanda ifade edilir. Gelecek zaman olarak iki farklı yapı kullanılır. Eğer gelecekte gerçekleşecek bir eylemi ifade etmek istediğimiz takdirde Futuro Semplice’yi kullanırız. Futuro Anteriore ise gelecekte gerçekleşecek iki eylem varsa bunlardan ilkini ifade etmek için kullanılır. Geçmiş zaman için ise beş farklı yapı karşımıza çıkar. Imperfetto zamanı geçmişteki alışkanlıklardan ya da geçmişte devam etmiş bazı olayların anlatımında kullanılır. Passatto Prossimo’dan yakın geçmişteki eylemlerin, Passato Remoto’dan ise uzak geçmişteki eylemlerin belirtilmesinde yararlanılır. Trapassato Prossimo ve Trapassato Remoto zamanları ise geçmişteki birbirine bağlı iki eylemin sıralamasını ifade etmek için kullanılır.

İtalyanca’da Kişi Zamirleri

17- Türkçe’de nezaket ifade etmek için “siz” ifadesinden yararlanılır ve çekimi ikinci çoğulda yapılır. Örneğin “siz nasılsınız?” soru cümlesinde olduğu gibi. İtalyanca’da ise, kişi zamirlerinde nezaket hitabı üçüncü tekilde “Lei” olarak kullanılır. Yani siz demek olan “voi” kullanılmaz. Mesela, “nasılsınız?” derken “stare” fiili üçüncü tekilde çekilerek “come sta?” şeklinde bir soru yöneltilir.

İtalyanca hakkında değinilecek ana başlıklar şimdilik bunlar. Zaman içerisinde sizler de bunların genişleyeceğini ve çeşitleneceğini göreceksiniz. O halde Bir sonraki dersten itibaren başlayacak İtalyanca derslerine hoş geldiniz…

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir