Çeviri Dersleri-4: İngilizcede Geçmiş Zaman-1

Bu derste ve bir sonraki derste, İngilizcede geçmiş zamanda kurulan cümlelerin çeviri yöntemlerine yönelik gramer konularına değineceğiz. İki dersten oluşan serinin ilk dersinde geçmiş zamanda yer alan Past Continuous Tense ve Past Perfect Continuous Tense konularına temas edilecek, bir sonraki derste ise geçmiş zaman konularına diğer zamanların anlatımıyla devam edilecektir. Çeviri teknikleri hakkında genel bilgilendirmeleri hatırlamak isterseniz ilk dersimizi yeniden gözden geçirebilirsiniz. 

İngilizcede Geçmiş Zamanlar

İngilizce’de geçmiş zaman üç ana bölüm altında izah edilebilir. Bunlardan ilki, geçmiş zamanın belirli bir zaman aralığında gerçekleşen eylemlerin süreklilik bildiren şekilde kullanıldığı durumlardır. Past Continious Tense ile Past Perfect Continious Tense bu bağlamda değerlendirilebilir.

İkinci olarak ele alınacak zamanlar, geçmişte yapılan ve süreklilik arz etmeyen durumları gösteren cümlelerde kullanılan Simple Past Tense ve geçmişte gerçekleşmiş bir olayın daha da geçmişini anlatan Past Perfect Tense’dir.

Üçüncü başlık olarak üzerinde durulacak zaman, Present bir zaman olmasının rağmen, geçmişte başlamakla birlikte etkilerini şimdiki zamanda gösteren durumların anlatılmasında kullanılan (belirsiz geçmiş zaman ya da yakın geçmiş zaman da denir) Present Perfect Tense’dir.

1-) Geçmiş Zaman Olarak Continuous Tense’ler

Past Continious Tense

Past Continious Tense daha önce üzerinde durduğumuz Present Continious Tense’in geçmiş zaman hali gibidir. Bu tense, geçmişte sürmekte olan bir eylemi ifade etmek için kullanılır.

Yapısal olarak “was” ve “were” yardımcı fiilleri kullanılır ve cümle içerisinde bunları fiillerin “-ing” eki almış halleri izler.

Türkçe’ye çevirilerde cümlelere –yordum/-yordun/-yordu/-yorduk/-yordunuz/-yorlardı ekleri eklenir. Aşağıdaki örnekleri inceleyelim:

İNGİLİZCE TÜRKÇE
I was listening to the radio at 10 o’clock this morning Bu sabah saat 10’da radyo dinliyordum
We were playing basketball between 11 and 12 Saat 11 ile 12 arasında basketbol oynuyorduk
When I got home, my brother was sleeping Eve geldiğimde kardeşim uyuyordu
While you were playing in the garden, they were studying English Siz bahçede oynuyorken onlar İngilizce çalışıyorlardı

Örneklerden de görüldüğü gibi radyo dinlemek, basketbol oynamak, uyumak ve İngilizce çalışmak anlık bir eylem olmayıp belirli bir zaman periyodunda gerçekleştirilen eylemlerdir.

Past Perfect Continious Tense

Geçmiş zamanda yapılan süreklilik arz eden bir eylemin ne zamandan beri gerçekleşmekte olduğu vurgulanmak isteniyorsa Past Perfect Continious Tense kullanılır. Çeviri yapılırken oluşan anlam Past Continious Tense gibidir.

Dolayısıyla Türkçe’ye çevirilerde cümlelere yine –yordum/-yordun/-yordu/-yorduk/-yordunuz/-yorlardı ekleri eklenir.

Daha önce kullanım özellikleri gösterilen “for” ve “since” kelimeleri yardımıyla ya da başka zaman ifadeleri ile cümleye, olayın geçmişinden olayın gerçekleştiği süreye kadar olan bir zaman boyutu katılır.

Bu zamanda yapısal olarak “had been” yardımcı fiili kullanılır ve bunu cümle içerisinde fiilin “-ing” eki almış hali izler. Aşağıdaki örnekleri inceleyelim:

İNGİLİZCE TÜRKÇE
In 1999, my brother had been going to school for five years 1999 yılında kardeşim beş yıldır okula gidiyordu
When it began to rain, you had been doing your homework since breakfast Yağmur başladığında sen sabah kahvaltısından beri ödevini yapıyordun
When she got home, her children had been fighting for five minutes Eve vardığında çocukları beş dakikadır kavga ediyordu
Before he found this job, he had been working in a bank for a year Bu işi bulmadan önce bir yıldan beri bir bankada çalışıyordu

Tablodaki ilk örnekle kastedilen kardeşimin 1999’da öğrenciliğinin beşinci yılında olmasıdır.

İkinci örnekte, yağmurun yağmaya başladığı sırada ödevin yapılıyor olduğu an, kahvaltı vaktinden sonra fakat bu konuşmanın yapıldığı andan daha öncedir. 

Üçüncü örnekte bahsedilen bayanın geçmiş zamanda eve varmış olması ve vardığı zamanın beş dakika öncesinden o ana kadarki zaman diliminde çocuklarının kavga ediyor olmasıdır.

Son örnekte bahsedilen beyefendi ise geçmişte bir tarihte iş bulmuş fakat o işi bulmadan önceki son bir yıl bir bankada çalışmıştır.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir