İngilizcede durum bildiren cümle yapıları ve bunların çevirilerine yönelik gramer konularımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu derste, durum bildiren cümlelerde geçmiş zaman ve gelecek zamanda...