Ders-24: İtalyanca Saatler & Saat Sorma

Saatler konusunun işleneceği bu derste, İtalyancada günlük diyaloglarda sıklıkla karşılaşılan nasıl saat sorulur? ya da saat kaç? gibi sorulara verilecek cevaplar üzerinde durulacaktır.

İtalyanca Nasıl Saat Sorulur?

İtalyancada saat sorarken “Saat Kaç?” anlamına gelen Che ora é? ya da Che ore sono? soru kalıplarından faydalanılır. Bu iki soru ifadesi de gördüğünüz gibi Essere fiili kullanılarak oluşturulur. Eğer bu fiil hakkında daha kapsamlı bilgi almak isterseniz Ders-13‘ü yeniden gözden geçirebilirsiniz. Ayrıca, saatleri söylerken kullandığımız sayıların İtalyancalarını hatırlamak isterseniz Ders-6‘ya bakabilirsiniz.

İtalyancada Saati Söyleme

İtalyanca Tam Saatler

İtalyancada saatin kaç olduğu söylenirken yine Essere fiilinin üçüncü tekil ya da üçüncü çoğul çekiminden yararlanılır. Eğer saat 1 veya civarında bir zaman dilimi ise fiilin üçüncü tekil hali, diğer saatlerde ise üçüncü çoğul hali kullanılır. Kullanılacak artikeller ise tekil durumda l’ ve çoğul durumda le dir. Aşağıdaki örnekleri inceleyelim.

01.00 É l’una Saat 1
07.00 Sono le sette Saat 7
09.00 Sono le nove Saat 9

Görüldüğü gibi Saat 1 derken Essere fiilini tekil halde kullanarak é olarak çektik ve artikelini l’ olarak kullandık. Diğer durumlarda üçüncü çoğul çekim olan “sono” yu ve le artikelini kulladık.

Saat 1 demenin dışında é ile çekilen iki durum daha vardır. Bunlar aşağıda gösterildiği gibidir.

12.00 – É mezzogiorno

00.00 – É mezzanotte

İtalyanca Tam Saatler dışındaki Zamanlar

İtalyancada yarım saatler söylenirken “e mezzo” veya “e mezza” ifadelerinden yararlanılır. Bunların her ikisinin de kullanımı doğrudur. Aşağıdaki tabloya göz atalım:

01.30 É l’una e mezzo Saat bir buçuk
07.30 Sono le sette e mezzo Saat yedi buçuk
09.30 Sono le nove e mezza Saat dokuz buçuk

İtalyancada saati söylerken “geçe” demek için “e” ve “kala” ya da “var” demek için ise “meno” ifadeleri kullanılır. Aşağıdaki örnekleri inceleyelim:

01.10 É l’una e dieci Saat biri on geçiyor
07.05 Sono le sette e cinque Saat yediyi beş geçiyor
09.25 Sono le nove e venticinque Saat dokuzu yirmi beş geçiyor
07.50 Sono le otto meno dieci Saat sekize on var
09.55 Sono le dieci meno cinque Saat ona on var

Yukarıdaki tabloda gördüğümüz saatlerden 07.50 ve 09.55 aynı zamanda aşağıdaki şekilde de söylenebilir.

07.50 Sono le sette e cinquanta Saat yedi elli
09.55 Sono le nove e cinquantacinque Saat dokuz elli beş beş

Çeyrek geçe ve çeyrek kala ifadeleri iki şekilde söylenebilir. Aşağıdaki örneklere göz gezdirelim.

07.15 Sono le sette e quindici Saat yediyi on beş geçiyor
07.15 Sono le sette e un quarto Saat yediyi çeyrek geçiyor
09.45 Sono le dieci meno quindici Saat ona on beş var
09.45 Sono le dieci meno un quarto Saat ona çeyrek var

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir