Ders-5: İtalyanca Günlük Konuşmalar

Dersin İçeriği

Bu derste,  selamlaşma, vedalaşma, kendini tanıtma, hal hatır sorma, teşekkür etme, özür dileme, tebrik etme gibi İtalyanca’nın günlük hayatta kullanılan konularına değinilecektir. Bu dersi bitirdiğinizde İtalyanca’da Merhaba, Selam, Hoş geldiniz, Günaydın, İyi günler, İyi akşamlar, İyi geceler, Görüşürüz, Güle güle, Görüşmek üzere, Adın ne?, Adınız ne? gibi ifadeleri öğreneceksiniz. Bunlara ek olarak; Nasılsın?, Nasılsınız?, İyiyim, Memnun oldum, rica ederim, affedersin, affedersiniz, tebrikler, doğum günün veya yeni yılın kutlu olsun gibi ifadeleri de göreceksiniz.

İtalyanca Selamlaşma

KELİME OKUNUŞU ANLAMI
Ciao Çao Merhaba / Hoşça kal
Ciao a tutti Çao a tutti Herkese merhabalar
Salve Salve Selam
Benvenuto Benvenuto Hoş geldin / Hoş geldiniz
Buongiorno Buoncorno Günaydın / İyi günler
Buona giornata Buona cornata İyi günler
Buon pomeriggio Buon pomericco Tünaydın
Buonasera Buonasera İyi akşamlar
Buonasera a tutti Buonasera a tutti Herkese iyi akşamlar
Buonanotte Buonanotte İyi geceler
Buona settimana Buona settimana İyi haftalar
Buon fine settimana Buon fine settimana İyi hafta sonları
Buon lunedi Buon lunedi İyi Pazartesiler

Açıklamalar

1) “Ciao” selamlaşma ifadesi, günlük hayatta samimi olarak “sen” diye hitap edilen kişilere karşı kullanılır. “Ciao” hem karşılaşma anında, hem de ayrılırken kullanılabilir. Biriyle örneğin yolda giderken karşılaştığımızda “merhaba” ya da “selam” anlamında kullanırız. Görüşme sonunda ayrılırken kullandığımızda “hoşça kal” anlamı vardır.

2) “Salve” selamlaşma ifadesi de yine günlük hayatta resmi olmayan durumlarda kullanılan ve “selam” anlamına gelen bir ifadedir. İngilizce’deki “Hi” ifadesine benzer bir kullanımı vardır.

3) “Benvenuto” kelimesi “hoşgeldin” veya “hoşgeldiniz” anlamlarına gelmekle birlikte istisnai bir kullanımı vardır. Bu kelime, ilerleyen derslerde sıklıkla bahsedilecek olan isimlerin cinsiyeti ve sayısı kurallarına uygun olarak kullanılır. Eğer karşımızdaki kişi bir erkekse biz ona “benvenuto” deriz. Bir bayana söyleyeceksek “benvenuta” olarak ifade ederiz. Öte yandan karşımızda birden fazla kişi bulunuyorsa ve o topluluktakilerin hepsi erkek veya o topluluk bayan ve erkeklerden oluşuyorsa onlara “benvenuti” deriz. Son olarak, eğer birden fazla kişinin hepsi bayansa “benvenute” kullanırız.

4) “Buongiorno” kelimesinin “günaydın” anlamının yanında “iyi günler” anlamı vardır ve daha resmi durumlarda kullanılır. İngilizce’de “hello” anlamına yakın bir anlamı vardır.

5) “Buon pomeriggio” İtalyanca günlük konuşma dilinde çok fazla kullanılan bir ifade değildir. Daha çok yazı dilinde veya radyo ve televizyon programlarında kullanılmaktadır

6) Yukarıdaki örneklerde “iyi” ifadesi için bazen “buon”, bazen de “buona” kullanılmıştır. İtalyanca gramer açısından neden farklı şekillerde kullanıldığı ilerleyen derslerde ayrı bir konu olarak ifade edilecektir.

 

İtalyanca Vedalaşma

KELİME OKUNUŞU ANLAMI
Ci vediamo Çi vediamo Görüşürüz / Görüşmek üzere
Ci vediamo domani Çi vediamo domani Yarın görüşürüz
Arrivederci Arrivederçi Görüşürüz / Görüşmek üzere
ArrivederLa Arrivederla Görüşürüz / Görüşmek üzere
A presto A presto Yakında görüşmek üzere
A domani A domani Yarın görüşmek üzere
A lunedi A lunedi Pazartesi görüşmek üzere
A piu tardi A piu tardi Daha sonra görüşmek üzere
A dopo A dopo Daha sonra görüşmek üzere
Dormi bene Dormi bene İyi uykular

Açıklamalar

1) “Arrivederci” ifadesi resmi olmayan ortamlarda kullanılırken “ArrivederLa” ifadesi daha resmi ortamlarda kullanılır.

2) “Arrivederci” ifadesinin son iki harfi olan “ci” veya “ArrivederLa” ifadesinin sonunda yer alan “La” eklerinin kullanımı bir İtalyanca gramer konusu olup ilerleyen derslerde bu konuya değinilecektir. Şimdilik kalıp olarak bilinmesi yeterlidir.

 

İtalyanca Kendini Tanıtma

KELİME OKUNUŞU ANLAMI
Come ti chiami? Kome ti kiami Adın ne?
Come si chiama? Kome si kiama Adınız ne?
Mi chiamo … Mi kiamo … Adım …
Sono… (Paolo) Sono … (Paolo) Ben Paolo’yum
Piacere Piaçere Memnun oldum
Piacere di conoscerti Piaçere di konoşerti Seninle tanıştığıma memnun oldum
Piacere di conoscerLa Piaçere di konoşerla Sizinle tanıştığıma memnun oldum
Il piacere é mio İl piaçere e mio O zevk bana ait
Molto lieto Molto lieto Memnun oldum

Açıklamalar

1) İtalyanca isim sorarken “Come ti chiami” kalıbı kullanılır. Bunun Türkçe tam karşılığı “nasıl çağrılırsın” demektir. Burada “come” Türkçe “nasıl” anlamındaki soru kelimesidir. “ti chiami” ise “çağrılmak” fiilinin İtalyanca karşılığı olan “chiamarsi” fiilinin ikinci tekil çekimidir. Cevap verirken de doğal olarak birinci tekilde “mi chiamo” kullanılır. İlk derste de belirtildiği üzere İtalyanca’da nezaket ifadesi olarak “siz” kullanımı üçüncü tekilde yapılır. Bu kapsamda “adınız ne?” diyebilmek için “chiamarsi” fiili üçüncü tekilde çekilmiştir.

2) Yukarıda ilk maddede belirtilen gramer konusu ilerleyen derslerde ayrıntılı bir biçimde anlatılacaktır.

3) “Molto lieto” yani “memnun oldum” ifadesi siz eğer erkek iseniz kullanabileceğiniz bir ifadedir. Eğer bayansanız “molto lieta” demeniz gerekir.

 

İtalyanca Hal Hatır Sorma

KELİME OKUNUŞU ANLAMI
Come stai? Kome stai Nasılsın?
Come sta? Kome sta Nasılsınız?
Sto bene Sto bene İyiyim
Sto benissimo Sto benissimo Çok iyiyim
Non sto bene Non sto bene İyi değilim
Come va? Kome va Nasıl gidiyor?
Va bene Va bene İyi gidiyor
Va male Va male Kötü gidiyor
Cosi cosi Kozi kozi Şöyle böyle
Non c’é male Non çe male Fena değil
Tutto a Posto? Tutto a posto Her şey yolunda mı?

Açıklamalar

1) “Come stai”, günlük hayatta sen diye hitap ettiğimiz kişilere yönelik bir hal hatır sorma biçimdir. Bu yapıda, “stare” fiili ikinci tekilde çekilmiştir. “Come sta” ise siz diye hitap ettiğimiz kimselere karşı kullanılır. Burada, ayrıntılarına daha sonra değinilecek olan “stare” fiilinin üçüncü tekilde çekimi yapılmıştır.

2) “Come va” ifadesi de günlük hayatta yine resmi olmayan ortamlarda kullanılabilecek bir hal hatır sorma biçimidir.

 

İtalyanca Teşekkür Etme

KELİME OKUNUŞU ANLAMI
Grazie Gratsie Teşekkür ederim
Grazie tante Gratsie tante Çok teşekkür ederim
Grazie mille Gratsie mille Çok teşekkür ederim
Grazie infinite Gratsie infinite Çok teşekkür ederim
Grazie di cuore Gratsie di kuore Yürekten teşekkür ederim
Prego Prego Rica ederim
Di niente Di niente Bir şey değil
Figurati Figurati Önemi yok
Si figuri Si figuri Önemi yok
Non c’é di che Non çe di ke Lafı bile olmaz

Açıklamalar

1) Teşekkür ifadesi, hal hatır sorma konusunda gördüğümüz ifadelerle de kullanılabilir. Mesela “sto bene grazie”, “iyiyim, teşekkür ederim” demektir.

2) “Mille” kelimesi İtalyanca’da “bin” anlamına gelmektedir. “Grazie mille” ise “çok teşekkür ederim” anlamının yanında ayrıca “binlerce kez teşekkür ederim” anlamına da sahiptir. “Grazie infinite” de benzer şekilde “çok teşekkür ederim” ya da “sonsuz teşekkür ederim” gibi bir anlam verir.

3) “Si figuri” resmi olan ortamlarda, “figurati” ise daha samimi olan ortamlarda kullanılır. Benzer şekilde “non c’é di che” ifadesi de yine resmi olmayan durumlarda kullanılır.

 

İtalyanca Özür Dileme ve Üzüntü İfade Etme

KELİME OKUNUŞU ANLAMI
Scusa Scuza Affedersin
Scusami Scuzami Affedersin
Scusi Skuzi Affedersiniz
Mi scusi Mi skuzi Affedersiniz
Mi perdoni Mi perdoni Beni affedin
Mi dispiace Mi dispiaçe Üzgünüm

Açıklamalar

1) Scusa” ve “scusami”, samimi hissedilen ortamlarda kullanılabilen ifadelerdir

2) “Scusi” ile “Mi scusi” ise daha çok “siz” diye hitap edilebilen kişilere karşı kullanılırlar.

 

İtalyanca Tebrik Etme ve İyi Dileklerde Bulunma

KELİME OKUNUŞU ANLAMI
Complimenti Komplimenti Tebrikler
Bravo Bravo Aferin
Buon compleanno Buon Kompleanno Doğum günün kutlu olsun
Buon anno Buon anno Yeni yılın kutlu olsun
Buone vacanze Buone vakantse İyi tatiller
Buona lezione Buona letsione İyi dersler
Buona fortuna Buona fortuna İyi şanslar
Buon viaggio Buon viacco İyi yolculuklar
Auguri Auguri İyi dileklerimle / başarılar
Stammi bene Stammi bene Kendine iyi bak

Açıklamalar

1) “Buon compleanno”, hem “doğum günün kutlu olsun”, hem de “doğum gününüz kutlu olsun” anlamında kullanılabilir.

2) Aynı şekilde, “Buon anno” da hem “yeni yılın kutlu olsun” hem de “yeni yılınız kutlu olsun” anlamındadır.

 

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir