Ders-22: İtalyanca Gramer Alıştırmaları & Konu Tekrarı-1

Bu dersle birlikte, şimdiye kadar öğrendiğimiz konuların tekrarına başlıyoruz. İtalyanca gramer kitabı şeklinde göreceğimiz bu derste; İtalyanca telaffuzlar, isimlerin çoğul yapılması ve isimlerin artikellerinin doğru bir şekilde belirlenmesine yönelik alıştırmalar yer alacaktır. Bir sonraki dersimizde ise, burada verilen soruların cevapları açıklamalı bir biçimde gösterilecektir. İtalyanca gramer konularının temeli sayılan bu konuların pekiştirilmesi oldukça önemlidir. İlerleyen derslerde ise konu tekrarına yönelik gramer alıştırmalarına devam edilecektir.

Telaffuz Konusuna Yönelik Gramer Alıştırmaları

Aşağıda verilen kelimelerin telaffuzlarını yapınız. Bu alıştırmanın çözümleri bir sonraki derste verilecektir. Telaffuzlar ile ilgili konu tekrarı için Ders-1 ve Ders-2‘yi yeniden gözden geçirebilirsiniz.

banca accendere giorno scuola
camera cercare aggiungere sciare
ascoltare avvicinarsi genitori sciocco
come cinema pagina sciupare
alcuno che ghepardo scendere
cuore chiave ghiaccio piscina
arancia gatto smettere scherzare
baciare agosto isola schiena
calcio guardare scatola bagnato
ciuffo giallo scopo biglietto

İsimlerin Çoğul Yapılmasına Yönelik Alıştırmalar

Aşağıda tekil halde verilen kelimeleri çoğul hallerini bulunuz. Bu alıştırmanın çözümleri de bir sonraki derste verilecektir. İsimlerin çoğul yapılması ile ilgili kurallara Ders-8‘de değinmiştik. Bu alıştırma, bir bakıma o derste verilen bilgilerin pekiştirilmesine yöneliktir.

tavolo armadio clima lezione
libro orologio problema stazione
bambino albergo film isola
fiore zaino finestra idea
cane studente porta uomo
mese straniero sorella uovo

Uygun Artikelin Bulunmasına Yönelik Gramer Alıştırmaları

Aşağıdaki tabloda verilen isimlerin tekil ve çoğul hallerine uygun olarak belirtili ve belirtisiz artikelleri belirleyin. Burada verilen örnekler, daha kolay kavranılması açısından yukarıdaki örneklerle bire bir aynı olarak seçilmiştir. Bu alıştırmanın çözümü de bir sonraki derste yer alacaktır. İtalyancada artikellerin hangileri olduğu ve nasıl belirlendikleri Ders-9‘da gösterilmiştir. Buradaki alıştırmalar o dersin tekrarına yöneliktir.

tavolo armadio clima lezione
libro orologio problema stazione
bambino albergo film isola
fiore zaino finestra idea
cane studente porta uomo
mese straniero sorella uovo

Hatırlatma: İtalyanca okunuş ve söyleniş kuralları, isimlerin cinsiyeti ve sayısı ile artikel konuları İtalyanca’nın temelini oluşturan en önemli konulardır. Daha önceki derslerde de değindiğimiz gibi, bu konuları doğru bir şekilde anlamadan ve öğrenmeden doğru bir şekilde ilerlemek pek mümkün gözükmemektedir. Bu açıdan bakıldığında buradaki uygulamaları anlayarak yapmak oldukça önemlidir. İlerleyen derslerde, yine konu tekrarları yaparak İtalyanca altyapımızı daha kalıcı hale getirmeye çalışacağız. 

Bu yazının içerisinde de vurguladığımız gibi sorularımızın çözümleri bir sonraki derste yer alacaktır. Şimdiden sizlere keyifli çözümler diliyoruz.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir