Ders-18: İtalyanca Avere Fiili ile Cümle Kalıpları & Cümle Yapısı

Dersin İçeriği

Bu dersi tamamladığınızda İtalyanca’da Avere fiili kullanılarak oluşturulan ve günlük hayatta sıklıkla karşılaşabileceğiniz cümle kalıplarını ve kalıplaşmış ifadeleri öğreneceksiniz. Örnek vermek gerekirse İtalyanca yaş sorma, hastalık isimleri ve hastalıklardan söz etme, aç, susuz, yorgun, uykusuz olduğundan bahsetme, haklı veya haksız olduğunu belirtme, acelesi olduğunu veya bir şeye ihtiyaç olmasını vurgulamak için Avere fiilinden yararlanılmaktadır. Bu dersi daha iyi anlamak ve daha kalıcı bir hale getirmek için bir önceki ders olan Ders-17‘yi  tekrar etmenizi öneririz. 

Avere Fiili ile Kullanılan Kalıplar

1-) İtalyanca Yaş Sormak & Kaç Yaşındasın?

İtalyanca’da yaş sorarken veya cevap verirken “Avere” fiilinden yararlanılır. Yaş sormak için kullanılan soru ifadesi “Quanti anni…..” kalıbıdır. Burada noktalı yere yaşı sorulacak kişinin kim olduğuna göre “Avere” fiilinin çekimli hali getirilir.

Örneğin karşımızda “sen” diye hitap edeceğimiz birisi buluyorsa “Kaç yaşındasın?” anlamına gelen “Quanti anni hai?” şeklinde sorarız. Öte yandan karşımızda bulunan kişi nezaket gereği “siz” diye hitap edeceğimiz bir kişi ise soruyu “Kaç yaşındasınız?” anlamında “Quanti anni ha?” şeklinde yöneltiriz. Diğer şahısların yaşını sormak istediğimizde fiilin yine ilgili çekimini kullanırız. Eğer “Avere” fiilinin nasıl çekildiğini yeniden gözden geçirmek isterseniz Ders-17′ye bakabilirsiniz.

Bu soruya cevap verirken yani kendi yaşımızı söylerken “Ho ….. anni” kalıbını kullanırız. Çünkü cevabı “ben” olarak veririz ve onun için “ho” ile başlarız. Burada noktalı yere yaşımızı yazarız. Örneğin “Ho 38 anni” cümlesi “Ben 38 yaşındayım” anlamına gelir. 

Bu cümle kalıbıyla bir konuşma esnasında başka birinin yaşından söz ederken de yararlanırız. Örneğin “Ahmet 28 yaşında” derken “Ahmet ha 28 anni” veya “O 28 yaşında” için “Ha 28 anni” şeklinde cümle kurarız.

Burada yaşlar yazılırken veya okunurken sayılar kullanıldığı için eğer isterseniz “Sayılar” konusunun anlatıldığı Ders-6yı tekrar gözden geçirebilirsiniz.

2-) İtalyanca Hastalıklar ve Hastalıklardan Söz Etmek

İtalyanca’da birisinin bir hastalığa yakalandığından söz ederken yine “Avere” fiilinden yararlanılmaktadır. Aşağıdaki tabloda hem hastalık isimleri hem de bunlardan bahsederken kullanılan yapılar ele alınmıştır. Oluşturulan cümlelerde “ben” anlamına gelen birinci tekil çekimler kullanılmıştır. Diğer şahıslara göre olan çekimleri sizler kolaylıkla yapabilirsiniz.

İTALYANCA TÜRKÇE İTALYANCA TÜRKÇE
Ho la febbre Ateşim var Ho mal di testa Başım ağrıyor
Ho l’influenza Grip oldum Ho mal di denti Dişim ağrıyor
Ho il raffreddore Nezle oldum Ho mal di gola Boğazım ağrıyor
Ho mal di stomaco Midem ağrıyor Ho mal di pancia Karnım ağrıyor

Hastalıklarla ilgili soru cümleleri oluşturulurken yine aynı kurallardan yararlanırız. Örneğin bir arkadaşınıza “Ateşin var mı?” diye sormak istediğimizde “Hai la febbre?” ya da “Başın ağrıyor mu?” sorusu için “Hai mal di testa?” cümlelerini kullanırız. Eğer “siz” diye hitap edeceğiniz bir kişiye “Başınız mı ağrıyor?” sorusunu yöneltmek için “Ha mal di testa?” cümlesini kullanırız.

Olumsuz cümleler yapılırken yine “non” ekinden yararlanılır. Örneğin “Mehmet’in başı ağrımıyor” cümlesinin karşılığı “Mehmet non ha mal di testa” ya da “Oğlum grip değil” cümlesinin karşılığı “Mio figlio non ha l’influenza” dır.

3-) İtalyanca Avere Fiili ile “Acıkmak” ve “Susamak” Cümleleri

İtalyanca’da acıkmaktan söz ederken “Avere + Fame” kalıbından, susamaktan söz ederken ise “Avere + Sete” kalıbından yararlanılır. Örnek vermek gerekirse “Acıktım” ya da “Ben açım” demek için “Ho fame” cümlesi kullanılır. “Ben susadım” demek içinse “Ho sete” cümlesinden yararlanılır. Diğer çekimler de yine benzer şekilde yapılır. Örneğin “Biz acıktık” demenin karşılığı “Abbiamo fame”, “Onlar acıktılar” demenin karşılığı ise “Hanno fame” dir.

Olumsuz cümlelerde yine “non” ekinden faydalanılır. Örneğin “Ben aç değilim” ya da “Acıkmadım” cümlelerinin karşılığı “Non ho fame”, “O susamadı” cümlesinin karşılığı ise “Non ha fame” dir.

Soru cümleleri de daha önce anlattığımız kurallara bağlıdırlar. Örneğin karşımızdaki arkadaşımıza “Aç mısın?” diye sormak için “Hai fame?” veya “Susadın mı?” diye sormak için ise “Hai sete?” cümlelerini kurarız.

4-) İtalyanca Avere Fiili ile “Üşümek” ve “Sıcaklamak” İfadeleri

İtalyanca’da üşündüğü ifade edilirken “Avere + Freddo” kalıbı kullanılır. Bunun tam tersi olan sıcaklamak ifade edilirken ise “Avere + Caldo” kalıbından yararlanılır. Örnek vermek gerekirse “Üşüyorum” derken “Ho freddo” ya da “Sıcaklıyorum” derken ise “Ho caldo” yapılarından faydalanılır.

Olumsuz cümleler oluştururken yine aynı yolu izleriz. Örneğin “Üşümüyorum” demenin İtalyanca karşılığı “Non ho freddo” dur. Benzer şekilde soru cümlesi de oluşturabiliriz. Bu kapsamda karşımızdaki arkadaşımıza “Üşüyor musun?” demek için “Hai freddo?”, aynı soruyu karşımızda bulunan ve “siz” diye hitap ettiğimiz bir kişiye sorarken ise “Lei ha freddo?” ya da sadece “Ha freddo?” sorularını yöneltiriz.

5-) İtalyanca “Uykusu Olmak” ve “Acelesi Olmak” İfadeleri

İtalyanca’da “Uykusu olmak” için “Avere + Sonno”, “Acelesi olmak” için ise “Avere + Fretta” kalıplarından faydalanılır. Örnek vermek gerekirse “Uykum var” demek için “Ho sonno” deriz.  Benzer şekilde “Acelem var” demek için ise “Ho fretta” yapısından yararlanırız.

Eğer olumsuz bir cümle olarak “Uykum yok” demek istediğimizde “Non ho sonno” veya “Acelemiz yok” demek istediğimizde “Non abbiamo fretta” cümlelerini kurarız. Bu kalıpları soru cümlelerinde de kullanabiliriz. Örneğin karşımızda bulunan bir arkadaşımıza “Uykun var mı?” derken “Hai sonno?”, “Acelen var mı?” derken ise “Hai fretta?” deriz.

6-) İtalyanca “Haklı Olmak” veya “Haksız Olmak” İfadeleri

İtalyanca’da “Haklı Olmak” ifade edilirken “Avere + Ragione” ya da “Haksız Olmak” ifade edilirken “Avere + Torto” yapılarından yararlanılmaktadır. Mesela karşımızdaki kişiye “Haklısın” derken “Hai ragione” veya “Haksızsın”  veya “Yanılıyorsun” derken “Hai torto” deriz.

Bu kalıpları yine “non” ekiyle olumsuz hale dönüştürürüz. Örneğin “Hakan non ha ragione” cümlesi “Hakan haklı değil” anlamına gelir. Soru cümlesi için ise “Onlar haklılar mı?” nın karşılığı “Hanno ragione?” dir.

7-) “Avere Bisogna di” Kalıbı

Bu kalıpla, bir şeye ya da şeylere ihtiyaç olup olmadığı ifade edilmektedir. Örneğin “Ho bisogna di una casa” cümlesinin karşılığı “Bir eve ihtiyacım var” demektir. Benzer şekilde “Non abbiamo bisogna di una macchina” cümlesi Türkçe’de “Bir arabaya ihtiyacımız yok” anlamındadır.

Son Söz: “Avere” fiili ile kurulabilecek cümle kalıpları burada anlatılanlardan çok fazladır. Fakat bu derste bunların en basit ve en temel olanlarına değinilmiştir. Bu kapsamda, sadece bunların bile öğrenilmesi İtalyanca’da kendinizi ifade edebilmede sizlere önemli kolaylıklar sağlayacaktır.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir