İtalyanca a1 Seviyesi Konuları Nelerdir?

İtalyanca a1 seviyesi konuları nelerdir?, İtalyancayı öğrenmek istiyorum, İtalyanca öğrenebilmek kolay mı?, İtalyancayı öğrenebilmek için ne kadar süreye ihtiyacım var?, Neden İtalyanca öğrenmeliyim?, İtalyanca öğrenmeye nereden başlanmalı?, İtalyanca öğrenmek ne işe yarar? İtalyanca öğrenmek bana ne katar?, İtalyanca cümle yapısı nasıldır?, İtalyanca öğreniyorum ama yapamıyorum gibi sorular İtalyanca öğrenmek isteyenlerin en çok sordukları soruların bir bölümünü oluşturmaktadır. Bu yazıda ve bundan sonra gelecek birkaç yazıda bu sorularınıza cevap vermeye çalışacağız.

İtalyanca dilini tanıtmak amacıyla bu sitede yazdığımız ilk yazımızda İtalyanca hakkında genel bilgiler vermiş ve İtalyanca’nın nasıl bir dil olduğu konusunu değerlendirmiştik. Bir önceki yazımızda ise ilk olarak İtalyanca öğrenmek zor mu? ve sonrasında İtalyanca öğrenmek ne kadar sürer? sorularının yanıtlarını aramıştık. Şimdi de kaldığımız yerden devam ederek İtalyanca a1 Seviyesi konuları nelerdir? sorusuna cevap arıyoruz.

a1 Seviyesi Nedir ve Neleri Kapsar?

Öğrenim hayatımızda çok sayıda sınava girdik ve girdiğimiz tüm sınavlar için farklı başarı kriterleri ile karşılaştık. Bazı sınavlarda 100 üzerinden 50 alarak başarılı olmuşken bazılarında 100 üzerinden 40, 60 veya 70 şartı arandı. Bazı sınavlarda ise örneğin çan eğrisi sisteminde olduğu gibi, geçme notu istatistiksel yöntemlerle belirlendi ve o sınavı geçmemiz ortaya çıkan geçme puanının üzerinde kalmamızla mümkün oldu.

Bu dersin konusunu oluşturan “a1 seviyesi” kavramı da yukarıdaki paragrafta bahsettiğimiz şekliyle bir başarı ve değerlendirme kriteri ortaya koymaktadır. Çıkış noktası ise “Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı” dır. Bu programa göre dil yeterlilikleri a1, a2, b1, b2, c1 ve c2 olarak altı alt kategoriye ayrılmıştır. Burada “a” seviyeleri başlangıç düzeylerini gösterirken “c” seviyeleri ise ileri düzeylere karşılık gelmekte, “b” seviyeleri ise bu ikisinin arasında kalan düzeyleri belirtmektedir.

Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programına göre a1 seviyesinin hangi konuları kapsadığını özetleyecek olursak; a1 düzeyi, okuma ve yazma açısından, basit metinlerdeki temel kalıpları ve basit cümleleri anlama ve bunları yazıya dökebilme; konuşma ve dinleme açısından ise belirli basit kalıpları konuşma ve bunları yavaş konuşulduğu zaman anlama yetkinliklerini içermektedir. Eğer bunları gerçekleştirebilirseniz sınavda başarılı olarak a1 seviyesinde olduğunuzu kanıtlayabilirsiniz.

Günümüzde farklı diller için, o dillerin konuşulduğu ülkelerde bulunan yetkili kurumlar tarafından Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programın kriterlerine göre bir takım sınavlar yapılmaktadır. Bu sınavları başararak a1 ile c2 arasında hangi düzeyde olduğunuzu dünyanın her yerinde geçerli olabilecek şekilde uluslararası düzeyde belirleme olanağına sahip olabilirsiniz.

Sıfırdan Ücretsiz İtalyanca Öğrenmek İçin

İtalyanca a1 Seviyesi ve CILS Sınavı

İtalyanca dilinde de dil yeterliliğinizi ölçmeye yönelik bir takım sınavlar yapılmaktadır. Bunlar, Siena Yabancılar Üniversitesinin yaptığı CILS sınavı, Perugia Yabacılar üniversitesinin CELI sınavı, Roma Tre Üniversitesi tarafından yapılan sınavlar ile Dante Alighieri bünyesinde gerçekleştirilen PLIDA sınavlarıdır.

Bu yazıda örnek olarak CILS sınavı üzerinde durularak a1 seviyesinin hangi konuları kapsadığı gösterilecektir. Bu sınavın yetişkinler için yapılan bir örneğini buradan inceleyebilirsiniz. Ayrıca aynı sınavın dinleme bölümüne buradan (sağ taraftaki ses ikonuna basarak), cevap anahtarına ise buradan ulaşabilirsiniz.

Sınavın dinlemeye yönelik (Test di ascolto) ilk bölümünde soruların bazılarının Essere fiili ile, bazılarının ise bir sonraki dersimizin konusunu oluşturacak olan şimdiki ve geniş zamanda sorulmuş oldukları görülmektedir. Cevaplarda ise çoğunlukla isimler ve bunların artikelleriyle ilgili durumlar göze çarpmaktadır. Ayrıca sıfatlar, meslekler, taşıtlar, mağazalar, ulaşım araçları gibi önceki derslerimizde ele aldığımız kelimelerin de değerlendirmeye tabi tutulduğu görülmektedir.

Okuduğunu anlama ve bunlardan çıkarımlar yapabilmeyi (Test di Comprensione della lettura) ölçen ikinci bölümde ağırlıklı olarak şimdiki ve geniş zaman bilgileri ön plana çıkmaktadır. Bununla birlikte yine yakın zamanda göstereceğimiz bağlaçlar konusu da bu bölümde görebileceğimiz diğer bir konudur.

Daha çok gramer bilgisini ölçüldüğü üçüncü bölüm (Test di analisi delle strutture di comunicazione) ise üç bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde isimlerin önüne hangi artikelin getirileceği sorulmakta, ikinci bölümde Essere ve Avere fiillerinin kullanımları irdelenmekte, üçüncü bölümde ise kelime bilgisine yönelik seçenekler sunulmaktadır.

Yazma (Test di produzione scritta) bölümünde ise basit ve kısa olarak iki konu üzerine yazılacak yazılar istenmektedir. Burada örneği gösterilen konuşma bölümünde ise kendini tanıtma, İtalyancayı veya İtalyan müziğini sevip sevmeme ile ilgili soruların yanında aileden veya sevilen bir spordan bahsedilmesi gibi ayrıntılar yer almaktadır.

Son Söz

Bu derste a1 seviyesi için referans olarak Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı kriterlerini ve bu seviyeyi uluslararası geçerliliği olacak şekilde ölçen CILS  sınavını esas aldık. Gördüğünüz gibi sınav konularının çoğu burada anlattığımız konuları içermektedir. Bu kapsamda, özellikle isimleri anlattığımız Ders-7 ve Ders-8, artikelleri anlattığımız Ders-9, sıfatları anlattığımız Ders-10, Essere fiili ile ilgili olarak Ders-13 ve Ders-14 ile Avere fiilini gösterdiğimiz Ders-17‘nin tekrar edilmesi faydalı olacaktır.

Son olarak, web sitemizi ve henüz kuruluş aşamasında olmasına rağmen sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi unutmayınız.

 

 

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir