Ders-1: İtalyan Alfabesi ve İtalyanca Telaffuz Kuralları 1

Dersin İçeriği

İki dersten oluşan İtalyan Alfabesi (İtalyanca Alfabe) ve İtalyanca Telaffuz Kuralları derslerini bitirdiğinizde İtalyanca yazılan kelimeleri doğru olarak okuyabilecek, konuşurken doğru bir biçimde seslendirmeye ve dinleme yaparken doğru bir şekilde anlamaya kapı açabileceksiniz.

Günümüzde İtalyanca öğretimine yönelik üretilen kaynaklar İtalyanca derslerine genellikle İtalyan Alfabesi ile başlamakta, ardından telaffuz kuralları konusuna değinmektedirler. Bu sitede de ilk olarak İtalyan alfabesinde hangi harflerin kullanıldığı ve bu harflerin Türkçe olarak nasıl seslendirildiği üzerinde durulacak ve buna paralel olarak telaffuz kurallarının neler olduklarının altı çizilecektir.

İtalyan Alfabesi

İtalyan Alfabesi 16 tanesi sessiz, 5 tanesi sesli (a,e,i,o,u) olmak üzere 21 harften oluşmaktadır. Bu harflerin hangileri olduğu ve nasıl seslendirildikleri aşağıda gösterildiği gibidir:

A a N enne
B bi O o
C çi P pi
D di Q ku
E e R erre
F effe S esse
G ci T ti
H akka U u
I i V vu / vi
L elle Z zeta
M emme

Bu harflere ek olarak İtalyan alfabesinde olmamakla birlikte, İtalyancaya yabancı dillerden geçen kelimelerin yazımında kullanılan 5 tane daha harf vardır. “Yoğurt” anlamına gelen “Yoghurt” kelimesinde yer alan “Y” harfi gibi zaman zaman karşılaşılan bu harfler şunlardır:

J (i lunga) “y” olarak seslendirilir X (iks) “ks” olarak seslendirilir
K (kappa) “k” olarak seslendirilir Y (ipsilon) “y” olarak seslendirilir
W (vu doppia) “v” olarak seslendirilir

İtalyanca’da Vurgu

Vurgu, bir kelimenin okunması sırasında o kelimenin hangi hecesi üzerine bastırılarak söylenmesi ile ilgili bir durumdur. Türkçe’de bir kelimenin doğru olarak vurgulanması, Türkçe’yi de doğru bir şekilde konuşmak için önemli bir ayrıntıdır. Yanlış vurgulamalar bazen anlam değişikliğine de yol açabilmektedir. Örneğin “Aydın” kelimesinde vurgu “ay” hecesi üzerine yapılırsa ege bölgesinde yer alan bir şehirden, “dın” hecesi üzerine yapılırsa bir insan isminden bahsedildiği anlaşılır.

Vurgu konusu İtalyanca’da da önemli olmakla birlikte belirli kurallar dışında her kelime için ayrıca öğrenilmelidir. Bu sebepten dolayı bu dersler kapsamında vurgular üzerinde durulmayacaktır. İtalyanca kelimelerin vurgularının doğru bir şekilde nasıl yapıldığının kalıcı bir şekilde öğrenilmesi için, bu sitede yer alan derslerin takip edilerek belirli bir seviyeye geldikten sonra bol miktarda dinleme alıştırması yapılması önerilebilir.

İtalyanca Telaffuz Kuralları

İlk yazıda da bahsedildiği üzere İtalyanca kelimeler, bazı istisnai harf ya da harf grupları dışında (c, g, s, z, h harfleri ve gl, gn, sc harf grupları gibi) Türkçe ile benzer şekilde seslendirilmektedir. Örneğin aşağıdaki kelimelerin okunuşları aynı Türkçe’deki gibidir:

KELİME ANLAMI KELİME ANLAMI
Alto Yüksek Fratello Erkek Kardeş
Amore Aşk Importante Önemli
Aprile Nisan Latte Süt
Bere İçmek Lungo Uzun
Bravo Başarılı Mano El
Dare Vermek Natura Doğa
Divertente Eğlenceli Onesto Dürüst
Donna Kadın Padre Baba
Errore Hata Salutare Selamlamak
Forse Belki Tempo Zaman

 

İtalyanca’da Türkçe’den farklı okunan harf ve harf grupları bulunmaktadır. Şimdi bunları sırayla inceleyelim.

“C” HARFİ

“C” harfinin okunuşunda iki farklı durum bulunmaktadır:

“C” harfinden sonra, kalın sesliler olan, “a”, “o” veya “u” harflerinin gelmesi durumu:

Bu durumda “C” harfi “K” sesi vermektedir. Yani

Ca-Ka olarak,

Co-Ko olarak,

Cu-Ku olarak

okunmaktadır. Aşağıdaki örnekleri inceleyelim.

KELİME OKUNUŞU ANLAMI
Camera Kamera Oda
Paracadute Parakadute Paraşüt
Canto Kanto Şarkı
Comprare Komprare Satın almak
Pecora Pekora Koyun
Continuare Kontinuare Devam etmek
Cuore Kuore Kalp
Cura Kura Tedavi

 

“C” harfinden sonra, ince sesliler olan, “e” veya “i” harflerinin gelmesi durumu:

Bu durumda “C” harfi “Ç” sesi vermektedir. Yani

Ce-Çe olarak,

Ci-Çi olarak,

okunmaktadır. Aşağıdaki örnekleri inceleyelim.

KELİME OKUNUŞU ANLAMI
Cento Çento Yüz (sayı olarak)
Pace Paçe Barış
Cinema Çinema Sinema
Difficile Diffiçile Zor

 

Burada yeri gelmişken önemli bir konunun üzerinde durulması gerekmektedir. İtalyanca’da “ça”, “ço” ve “çu” sesleri de bulunmaktadır.

Fakat yukarıda örneklere bakıldığında “c” harfinden sonra “a”, “o” veya “u” harfleri geldiğinde bu sesler verilememekte “ka”, “ko” ve “ku” sesleri ortaya çıkmaktadır.

Bu sorunu giderebilmek için “i” inceltme harfinden yararlanılmaktadır. Yani “i” harfi “c” harfi ile “a”, “o” ve “u” harflerinin arasına getirilerek istenilen sesler verilebilmektedir.

Cia – Ça olarak (çia olarak değil),

Cio – Ço olarak (çio olarak değil),

Ciu – Çu olarak (çiu olarak değil) 

okunmaktadır.

Benzer şekilde “ke” ve “ki” seslerini verebilmek için “h” kalınlaştırma harfi kullanılmaktadır. Yani “h” harfi “c” harfi ile “e” ve “i” harflerinin arasına getirilerek istenilen sesler verilebilmektedir.

Che – Ke olarak (khe olarak değil),

Chi – Ki olarak (khi olarak değil),

okunmaktadır. Aşağıdaki örneklere bakıldığında bu konu daha kolay bir şekilde anlaşılacaktır.

KELİME OKUNUŞU ANLAMI
Ciao Çao Merhaba
Francia França Fransa
Cioccolato Çokkolato Çikolata
Calcio Kalço Futbol
Ciuccio Çuçço Emzik
Fanciullo Fançullo Küçük Erkek Çocuk
Che Ke Ne?
Amiche Amike Kız arkadaşlar
Chi Ki Kim?
Acchiappare Akkiappare Yakalamak

Bu dersin devamına buraya tıklayarak erişebilirsiniz.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir