Çeviri Dersleri-6: İngilizcede Gelecek Zaman

İngilizce çeviri tekniklerine altyapı oluşturacak gramer konularının tekrarına gelecek zaman ile devam ediyoruz. Bu derste, gelecek zaman üst başlığı altında Simple Future Tense, To be Going to yapısı, Future Perfect Tense, Future Continous Tense ve Future Perfect Continous Tense zamanlarında kurulan gelecek yönelimli cümlelerin çevirileri üzerinde durulacaktır. Çeviri teknikleri hakkında genel bilgilendirmeleri hatırlamak isterseniz ilk dersimizi yeniden gözden geçirebilirsiniz. 

İngilizcede Gelecek Zamanlar

İngilizcede gelecek zamanı iki ana bölümde ele alacağız. Bunlardan ilki, gelecekte yapılacak genel olaylar ve olasılık belirten durumları durumları gösteren cümlelerde kullanılan Simple Future Tense ve To be going to yapısı ile gelecekte gerçekleşecek iki olaydan daha önce yapılacak olanı anlatan Future Perfect Tense’dir.

İkinci olarak ele alınacak zamanlar ise, gelecek zamanda  sürekliliği ifade eden durumları kapsayan Future Continuous Tense ile Future Perfect Continuous Tense‘dir. Şimdi sırasıyla bunları açıklamaya çalışalım.

İngilizcede Gelecek Zamanlar – 1. Grup

1-) Simple Future Tense

Gelecekte gerçekleşmesi düşünülen genel durumların anlatılmasında ya da olması olası durumların tahmin edilmesinde Simple Future Tense kullanılır.

Yapısal olarak “will” yardımcı fiili kullanılır. Cümlede bunların ardından fiilin birinci hali getirilir. Çevirileri -acağım, / -acaksın, / -acak, / -acağız, / -acaksınız ve -acaklar şekindedir . Aşağıdaki örnekleri inceleyelim.

İNGİLİZCE TÜRKÇE
It will rain today Bugün yağmur yağacak
Robots will control the world in the future Gelecekte dünyayı robotlar kontrol edecek
He will finish Ege University next year Ege Üniversitesini önümüzdeki yıl bitirecek
I hope you will get the job Umarım işe gireceksin

2-) Be Going To Yapısı

Çok yakın bir gelecekte gerçekleşme ihtimali yüksek olan eylemlerin anlatılmasında “be going to” yapısından faydalanılır.

Çevirilerde Simple Future Tense‘de olduğu gibi –acağım, / -acaksın, / -acak, / -acağız, / -acaksınız ve –acaklar şeklinde fiile getirilen ekler kullanılır. Aşağıdaki örnekleri inceleyelim

İNGİLİZCE TÜRKÇE
It is going to rain Yağmur yağacak
I’m going to buy a car Bir araba alacağım
They are going to play chess Onlar satranç oynayacaklar
She is going to win the race Yarışı kazanacak

İlk örnek, yağmurun yağacağı kesin denilebilecek durumlarda kullanılır. Örneğin artık gökyüzünü yağmur bulutları kaplamıştır ve yağmur her an başlayabilecek durumdadır.

Eğer bu cümleyi yukarıdaki gibi “it will rain” şeklinde kurarsak burada bir kesinliğe yakın bir durumdan bahsedemeyiz. Belki yağmur bulutuna benzeyen bulutlar vardır ve yağmur yağacağı tahmin edilmektedir.

İkinci örnekte ise, arabayı almaya kesin karar verdim, hangi model olacağını belirledim, hatta yeterli parayı hazırladım gibi bir anlam vardır.

3-) Future Perfect Tense

Gelecekte belirli bir zamandan önce biten eylemlerin aktarılmasında Future Perfect Tense kullanılır.

Yapısal olarak “will have” yardımcı fiilinin ardından fiillerin üçüncü halleri kullanılır. Bu zamanın çevirileri, -mış olacağım, / -mış olacaksın, / -mış olacak, / -mış olacağız, / -mış olacaksınız ve / -mış olacaklar olarak gerçekleşir. Aşağıdaki örnekleri inceleyelim:

İNGİLİZCE TÜRKÇE
I will have finished my homework by two o’clock Saat ikiye kadar ödevimi bitirmiş olacağım
You will have repaired your car when your friends come Arkadaşların geldiği zaman sen arabanı onarmış olacaksın
The housekeeper will have cleaned the house before we come Biz gelmeden önce temizlik görevlisi evi temizlemiş olacak
By the end of this week we will have painted the house Bu hafta sonuna kadar evi boyamış olacağız

İngilizcede Gelecek Zamanlar – 2. Grup

1-) Future Continuous Tense

Future Continuous Tense, daha önce üzerinde durduğumuz Present Continuous Tense’in gelecek zaman hali gibidir.

Bu zaman, gelecekte sürmekte olan bir eylemi ifade etmek için kullanılır. Yapısal olarak “will be” yardımcı fiili kullanılır ve bunu cümle içerisinde  fiillerin “-ing” eki almış halleri izler.

Türkçe’ye çevirilerde cümlelere –yor olacağım / -yor olacaksın / -yor olacak / -yor olacağız / -yor olacaksınız / -yor olacaklar ekleri eklenir. Aşağıdaki örnekleri inceleyelim.

İNGİLİZCE TÜRKÇE
This time on Wednesday I will be studying italian Çarşamba günü bu saatlerde İtalyanca çalışıyor olacağım
They will be waiting for you when you come Siz geldiğinizde onlar sizi bekliyor olacaklar
She will be sleeping during flight Uçuş sırasında uyuyor olacak
At this time next year, we will be staying in that hotel Gelecek yıl bu zamanlarda şu otelde kalıyor olacağız

2-) Future Perfect Continuous Tense

Gelecek zamanda yapılan süreklilik arz eden bir eylemin ne zamandan beri gerçekleşmekte olduğu vurgulanmak isteniyorsa Future Perfect Continious Tense kullanılır.

Yapısal olarak “will have been” yardımcı fiili kullanılır ve bunu fiillerin “ing” eki almış hali izler. Çeviri yapılırken oluşan anlam Future Continious Tense gibidir.

Daha önce kullanım özellikleri gösterilen “for” ve “since” kelimeleri yardımıyla ya da “by” gibi başka zaman belirten ifadeler ile cümleye olayın gerçekleştiği süreye kadar olan bir zaman boyutu katılır. Aşağıdaki örnekleri inceleyelim.

İNGİLİZCE TÜRKÇE
At five o’clock, I will have been waiting for the bus for two hours Saat beş olunca iki saatten beri otobüs bekliyor olacağım
When you get home, the housekeeper will have been cleaning the house for a hour Sen eve vardığında temizlik görevlisi evi bir saatten beri temizliyor olacak
They will have been living in that house for nine years by the end of the year Yıl sonuna gelindiğinde onlar şu evde dokuz yıldır oturuyor olacaklar
By lunchtime, we have been studying Turkish since half past ten Öğle yemeği saati geldiğinde saat on buçuktan beri Türkçe çalışıyor olacağız

 

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir