Çeviri Dersleri-5: İngilizcede Geçmiş Zaman-2

Bir önceki derste, geçmiş zamana yönelik olarak Continuous Tense‘ler üzerinde durmuş ve çeviri tekniklerine yönelik olarak gramer çalışması yapmıştık. Bu derste ise konuya kaldığımız yerden devam ederek Simple Past Tense, Past Perfect Tense ve Present Perfect Tense konuları üzerinde duracağız. Çeviri teknikleri hakkında genel bilgilendirmeleri hatırlamak isterseniz ilk dersimizi yeniden gözden geçirebilirsiniz. 

İngilizcede Geçmiş Zamanlar

İngilizce’de geçmiş zaman üç ana bölüm altında izah edilebilir. Bunlardan ilki, bir önceki derste değindiğimiz ve geçmiş zamanın belirli bir zaman aralığında gerçekleşen eylemlerin süreklilik bildiren şekilde kullanıldığı durumlardır. Past Continious Tense ile Past Perfect Continious Tense bu bağlamda değerlendirilebilir.

İkinci olarak ele alınacak zamanlar, geçmişte yapılan ve süreklilik arz etmeyen durumları gösteren cümlelerde kullanılan Simple Past Tense ve geçmişte gerçekleşmiş bir olayın daha da geçmişini anlatan Past Perfect Tense’dir.

Üçüncü başlık olarak üzerinde durulacak zaman, Present bir zaman olmasının rağmen, geçmişte başlamakla birlikte etkilerini şimdiki zamanda gösteren durumların anlatılmasında kullanılan (belirsiz geçmiş zaman ya da yakın geçmiş zaman da denir) Present Perfect Tense’dir.

2-) Geçmiş Zaman Olarak Simple Past ve Past Perfect Tense’ler

Simple Past Tense

Geçmişte yapılmış ve bitmiş, dolayısıyla şimdiki zamanla bir ilgisi kalmamış olayların anlatılmasında Simple Past Tense kullanılır

Yapısal olarak “did” yardımcı fiili kullanılır fakat bu yardımcı fiil, olumsuz ve soru cümlelerinde görülür. Olumlu cümlelerde fiiller, yardımcı fiil olmaksızın ikinci hallerinde kullanılır.

Simple Past Tense’in Türkçe’ye çevirilerinde yaptım, yaptın, yap, yaptık, yaptınız, yaptılar şekillerinde özneye göre koyu renkte gösterilen ekler kullanılarak çeviri yapılır.

Aşağıdaki örnekleri inceleyelim:

İNGİLİZCE TÜRKÇE
I graduated from Ege University ten years ago Ege Üniversitesinden on yıl önce mezun oldum
He worked in that company for six years O şirkette altı yıl çalış
They left yesterday afternoon Dün öğleden sonra ayrıldılar
She lived in Ankara until she was seven Yedi yaşına kadar Ankara’da yaşa

Past Perfect Tense

Geçmişte yapılmış bir eylem daha da geçmişte yapılan başka bir eylemle birlikte kullanılacaksa yani geçmişteki bir olaydan bahsederken, o olayın da geçmişi belirtilmek isteniyorsa Past Perfect Tense kullanılır.

Daha açık bir ifade ile genel olarak, geçmişteki iki olaydan önce olan Past Perfect Tense ile, sonra olan Simple Past Tense ile anlatılır

Yapısal olarak “had” yardımcı fiili kullanılır. Yardımcı fiilden sonra cümlede fiillerin üçüncü hali yer alır.

Past Perfect Tense’in çevirileri Simple Past Tense’de olduğu gibi yaptım, yaptın, yap, yaptık, yaptınız, yaptılar şeklinde olduğu gibi duruma göre yapmıştım, yapmıştın, yapmıştı, yapmıştık, yapmıştınız, yapmışlardı şeklinde de olabilir.

Aşağıdaki örnekleri inceleyelim:

İNGİLİZCE TÜRKÇE
When they arrived home, I had already finished my homework Eve vardıklarında ödevimi çoktan bitirmiştim
The students had left before the teacher came Öğrenciler, öğretmen gelmeden önce ayrılmışlardı
After he had learned english, he went to Canada İngilizceyi öğrendikten sonra Kanada’ya gitti
By half past ten, the students entered the classroom Saat 10:30’a kadar öğrenciler sınıfa girdiler

3-) Geçmiş Zaman Olarak Present Perfect Tense

Geçmişte başlamakla birlikte etkilerini hala sürdüren eylemlerin ya da konuşulan zamanın hemen öncesinde yapılan eylemlerin aktarılmasında Present Perfect Tense kullanılır.

Yapısal olarak “has” veya “have” yardımcı fiilleri kullanılır. Cümlede bunların ardından fiilin üçüncü hali getirilir.

Çevirileri yaptım, yaptın, yap, yaptık, yaptınız, yaptılar şeklinde olduğu gibi duruma göre yapmıştım, yapmıştın, yapmıştı, yapmıştık, yapmıştınız, yapmıştılar şeklinde de olabilir.

Aşağıdaki örnekleri inceleyelim:

İNGİLİZCE TÜRKÇE
We have just arrived at the station İstasyona şimdi geldik
She has just had lunch Az önce öğle yemeğini yedi
It is 8 o’clock. You have already prepared breakfast Saat 8. Sabah kahvaltısını şimdiden hazırlamışsın
He has already answered  most of the questions O şimdiden soruların çoğunu cevapla

İlk örnekte, istasyona varma zamanı geçmişte olmakla birlikte olayın etkileri devam etmekte ve hala istasyonda olduğumuz belirtilmektedir.

İkinci örnekte, o bayanın yemeğini henüz yediğinden bahsedilmektedir.

Üçüncü örnekte, kahvaltının önceden hazırlanmakla birlikte şu anda hala hazır durumda olduğu belirtilmektedir.

Dördüncü örnekte ise sınav bitmeden, henüz sınav esnasında öğrencinin kağıdına bakan birinin söyleyebileceği bir cümle yer almaktadır.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir