Çeviri Dersleri-11: İngilizcede Pasif (Passive) Yapı

Bu derste İngilizce passive cümlelerin genel çeviri kuralları üzerinde duracağız. Passive cümleler İngilizcede çok sık karşılaşılan yapılardır ve bunların nasıl çevrildiklerini bilmek oldukça önemlidir. Passive yapıların genel özelliklerine bakmadan önce temel çeviri kurallarını hatırlamak isterseniz ilk dersimize göz atabilirsiniz.

İngilizce Passive Yapı

İngilizcede bir cümlenin öznesi bilinmiyorsa ya da işi yapan öznelerden ziyade yapılan iş vurgulanmak isteniyorsa pasif cümle yapıları kullanılır.

Çevirilerinde kullanılan zamana göre “yapıyor” yerine “yapılıyor”, “yaptı” yerine “yapıldı”, “yapacak” yerine “yapılacak” veya modallardaki şekliyle “yapabilir” yerine “yapılabilir” şeklinde çeviri yapılır.

Pasif yapılı cümlelerde eylemi gerçekleştiren özne belirtilmek isteniyorsa cümlenin sonuna eklenen “by” ifadesinden sonra ilave edilir. 

İngilizcede Pasif Cümleler Çevirileri

Aşağıda tablolar içinde verdiğimiz örnek cümlelerin ilki aktif cümle örneği, ikinci cümleler ise ilk cümlenin pasif hale dönüştürülmüş şeklidir.

Present Continuous Tense

İNGİLİZCE TÜRKÇE
The student is closing the doors Öğrenci kapıları kapatıyor
The doors are being closed (by the student) Kapılar kapatılıyor. (Öğrenci tarafından)

Simple Present Tense

İNGİLİZCE TÜRKÇE
The student closes the doors Öğrenci kapıları kapatır
The doors are closed (by the student) Kapılar kapatılır. (Öğrenci tarafından)

Simple Past Tense

İNGİLİZCE TÜRKÇE
The student closed the doors Öğrenci kapıları kapattı
The doors were closed (by the student) Kapılar kapatıldı (Öğrenci tarafından)

Past Continuous Tense

İNGİLİZCE TÜRKÇE
The student was closing the doors Öğrenci kapıları kapatıyordu
The doors were being closed (by the student) Kapılar kapatılıyordu. (Öğrenci tarafından)

Present Perfect Tense

İNGİLİZCE TÜRKÇE
The student has closed the doors Öğrenci kapıları kapattı
The doors have been closed (by the student) Kapılar kapatıldı. (Öğrenci tarafından)

Past Perfect Tense

İNGİLİZCE TÜRKÇE
The student had closed the doors Öğrenci kapıları kapattı / kapatmıştı
The doors had been closed (by the student) Kapılar kapatıldı / kapatılmıştı. (Öğrenci tarafından)

Simple Future Tense

İNGİLİZCE TÜRKÇE
The student will close the doors Öğrenci kapıları kapatacak
The doors will be closed (by the student) Kapılar kapatılacak. (Öğrenci tarafından)

Be Going To

İNGİLİZCE TÜRKÇE
The student is going to close the doors Öğrenci kapıları kapatacak
The doors are going to be closed (by the student) Kapılar kapatılacak. (Öğrenci tarafından)

 

 

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir